Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

unia dla przedsiębiorczych

Witamy na stronie internetowej Funduszu Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest instytucją, której głównym zadaniem jest poręczanie kredytów i pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Misją FPK w Jeleniej Górze jest zwiększenie strumienia przepływu kredytów bankowych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Dolnośląskiego. 

 

Celem działalności Spółki jest likwidowanie barier w dostępie MŚP do kapitału, poprzez oferowanie poręczeń zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek.

 

FPK w Jeleniej Górze jest instytucją typu non-profit, mającą na celu wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska.

 

Oferta funduszu skierowana jest do firm z segmentu mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnosląskiego, które są zainteresowane poręczeniem kredytu oferowanego przez Instytucje Współpracujace z FPK w Jeleniej Górze.