Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

unia dla przedsiębiorczych

Umowa o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Żmigrodzie

Dodano: 2014-05-15
W dniu 15 maja 2014 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Funduszem Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze a Bankiem Spółdzielczym w Żmigrodzie. W ramach zawartej umowy Fundusz będzie poręczał kredyty udzielane przez BS w Żmigrodzie dla mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych lub prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska.

« Powrót