Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

unia dla przedsiębiorczych

UWAGA! NOWY PRODUKT - PORĘCZENIE ZAPŁATY WADIUM !!!

Dodano: 2015-04-30

Uprzejmie informujemy, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wprowadził do swojej oferty nowy produkt – PORECZENIE ZAPŁATY WADIUM. Poręczenie to udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Poręczenie posiada identyczną skuteczność prawną jak wpłata wadium w formie pieniężnej. Honorowane są przez wszystkie podmioty organizujące przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych m.in.: Miasta, Gminy, Powiaty oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA WADIUM:

  • brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki
  • atrakcyjność cenowa produktu w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy wskutek możliwości uczestnictwa w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie
  • wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego

 

                Nie chcesz zamrażać gotówki?

Nie masz wolnych środków na wpłatę wadium?

Chcesz brać udział w wielu przetargach jednocześnie?

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego poręczenia !!!

 

Więcej informacji na stronie http://fpk.jgora.pl oraz pod numerem tel. 75 64 20 222


« Powrót