Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

unia dla przedsiębiorczych

Poręczenia JEREMIE - znowu dostępne

Dodano: 2015-07-29

Szanowni Państwo,

Uprzejmie  informujemy, że w dniu 28 lipca 2015 roku Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisali kolejną - trzecią Umowę Operacyjną – Reporęczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE. Na podstawie zawartego porozumienia dnia 29 lipca 2015 r. Funduszowi został udostępniony nowy Limit Reporęczeń w wysokości 2.000.000,00 PLN, z przeznaczeniem na udzielanie poręczeń zabezpieczonych Reporęczeniem Menadżera Funduszu Powierniczego.

Podstawowe parametry poręczenia:

  • obejmuje do 70  % wartości kredytu  i nie więcej niż 100 000 zł,
  • udzielane maksymalnie na okres 60 m-cy,
  • brak prowizji za udzielenie poręczenia (pomoc de minimis).

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


« Powrót