Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

Warunki uzyskania poręczenia - LEASING


Poręczenia leasingowe udzielane są przez FPK Sp. z o.o. za transakcje leasingowe udzielane przez Pekao Leasing Sp. z o.o., Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz PKO Leasing S.A. (w oparciu o umowę współpracy z firmami lesingowymi).

 

Warunki udzielania poręczeń

  • maksymalny poziom poręczenia FPK wynosi 70% wartości zadłużenia z tytułu transakcji leasingowej
  • maksymalna kwota poręczenia to 350.000,00 zł
  • maksymalny okres poręczenia nie może przekroczyć 5 lat.

Poręczeniem może być objęty wyłącznie Leasing przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej   przedsiębiorcy.


Prowizje i opłaty

Za udzielanie poręczeń pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującą w Funduszu Tabelą opłat i prowizji:

dotyczy: transakcji zabezpieczonych poręczeniem o długości obowiązywania do 24 miesięcy


Przedział procentowy poręczenia

 

Opłata jednorazowa za poręczenie płatna za cały okres

 

Opłata za poręczenie płatna w cyklu rocznym

 

Opłata za poręczenie płatna w cyklu miesięcznym

Od 1 do 20%

 

0,8%

 

0,45%

 

0,09%

Od 20 do 40 %

 

1,0%

 

0,55%

 

0,10%

 

Od 40 do 60 %

 

1,2%

 

0,65%

 

0,12%

 

Powyżej 60 %

 

1,4%

 

0,75%

 

0,13%

 

dotyczy: transakcji zabezpieczonych poręczeniem o długości obowiązywania od 24 miesięcy do 60 miesięcy

 

Przedział procentowy poręczenia

 

Opłata jednorazowa za poręczenie płatna za cały okres

 

Opłata za poręczenie płatna w cyklu rocznym

 

Opłata za poręczenie płatna w cyklu miesięcznym

Od 1 do 20%

 

1,0%

 

0,55%

 

0,1 %

Od 20 do 40 %

 

1,2%

 

0,65%

 

0,12%

 

Od 40 do 60 %

 

1,4%

 

0,75%

 

0,13%

 

Powyżej 60 %

 

1,6%

 

0,85%

 

0,14%

 

Opłata prowizyjna jednorazowa płatna za cały okres obowiązywania poręczenia

Opłata prowizyjna płatna w okresach rocznych, za każdy rozpoczęty rok z góry.

Opłata prowizyjna płatna w okresach miesięcznych.

 

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek o udzielenie leasingu

Wniosek o udzielenie leasingu