Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

 

Warunki uzyskania poręczenia - WADIUM

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wprowadził do swojej oferty nowy produkt - PORĘCZENIE ZAPŁATY WADIUM. Poręczenie to udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Poręczenia zamiast wadium w formie pieniężnej honorowane są przez wszystkie podmioty organizujące przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Miasta, Gminy, Powiaty i inne jednostki sektora finansów publicznych.)


 Fundusz udziela poręczeń przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego;
  • nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem) w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 01.10.2004 r.);
  • biorą udział w postępowaniu przetargowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i będące zobligowane do wniesienia wadium.

Prowizja


Poręczenia zapłaty wadium są udzielane w ramach pakietu wadialnego, który może składać się z wielu mniejszych poręczeń wystawianych w trakcie obowiązywania pakietu:

  • pakiet wadialny udzielany jest na okres 12 miesięcy, w wysokości do 350 000 zł.
  • pojedyncze poręczenia udzielane są na okres do 90 dni i stanowią równowartość do 100% wysokości wadium.

 

Lp.

RODZAJ OPŁATY/PROWIZJI

WYSOKOŚĆ

1.

Prowizja przygotowawcza za udzielenie pakietu wadialnego

100 zł

2.

Prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu

1 % - 1,5% pojedynczego poręczenia

 

Dokumenty do pobrania

 

Regulamin udzielania poręczeń wadialnych  

Wniosek o udzielenie pakietu wadialnego

Wniosek o udzielenie pakietu wadialnego

Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach pakietu wadialnego

Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach pakietu wadialnego