Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

Opłaty i prowizje

Opłaty za poręczenia kredytu/pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE :

  • 0 zł - z tytułu rozpatrzenia wniosku o poręczenie,

  • 0,0 % kwoty poręczenia, bez względu na długość obowiązywania poręczenia*.

 * na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.