Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

 
Pracownicy funduszu: 
  • Jan Bielski - specjalista ds. finansowych,
  • Karolina Suchecka – inspektor ds. finansowych-JEREMIE.