Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

Poręczenia

 

Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (zgodnie z Kwalifikatorem MŚP ) prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego, na zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez  Instytucje Współpracujące z Funduszem.

 

Fundusz poręcza wszystkie dostępne i oferowane przez banki i inne instytucje finansowe kredyty i pożyczki do kwoty 350 000 zł.