Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

 
Rada Nadzorcza

  • Teresa Mitsatsos  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiciel Miasta Jelenia Góra,
  • Barbara Chrebor - przedstawiciel Miasta Jelenia Góra.
  • Rafał Marczak - przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Zbigniew Sawicki -przedstawiciel Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze,

 

Zarząd:

  • Tadeusz Baranowicz - Prezes Zarządu,