Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

Rada Nadzorcza
  • Teresa Mitsatsos  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiciel Miasta Jelenia Góra
  • Rafał Marczak - przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Zbigniew Sawicki -przedstawiciel Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze

 

Prokurent:

  • Piotr Kociołek - Prokurent samoistny