Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

 

Rating

 

Rating przyznany Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o o. dotyczy ryzyka związanego z udzielanymi przez Fundusz poręczeniami kredytów bankowych i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Rating określa ryzyko wystąpienia sytuacji, w której fundusz stanie się niewypłacalny, tzn. nie będzie w stanie terminowo i w pełnej wysokości uregulować zobowiązań wynikających z udzielonych przez niego poręczeń, które zostały postawione w stan wymagalności przez banki (lub inne podmioty) akceptujące poręczenia.


Ocena wyrażona ratingiem Agencji Ratingowej EuroRating z dnia 04.10.2012 r.:

 

A - Z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ