Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

 

Struktura Własności Funduszu Poręczeń Kredytowych kształtuje się następująco: