Skorzystaj z naszego poręczenia. Zapraszamy!

 

Kto może uzyskać poręczenie?

 

Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt/pożyczkę w Instytucji Współpracującej z FPK i spełnia warunki określone przez kredyto/pożyczkodawcę, a nie posiada wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

 

     Ponadto :

  • jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia  6 marca 2018 r.-Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) prowadzącym działalność w dowolnej formie organizacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki.
  • posiada zdolność do spłaty uzyskanego kredytu/pożyczki,
  • działalność prowadzona jest na terenie Województwa Dolnośląskiego.

 

Warunki poręczenia:

  • minimalna wysokość poręczenia to 10 000 zł, natomiast maksymalna 350 000 zł*,
  • maksymalny poziom poręczenia do 70% wnioskowanego kredytu/pożyczki,
  • okres ważności poręczenia do 66 m-cy,
  • nie objęte poręczeniem są odsetki i inne opłaty od kredytu/pożyczki,
  • podstawowym zabezpieczeniem wydanego poręczenia jest weksel in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji bądź w wyjątkowych sytuacjach inne rodzaje zabezpieczeń  uzgodnione z klientem.

 

Jak uzyskać poręczenie?

 

Jest to możliwe po złożeniu w placówce Instytucji Współpracującej z FPK wniosku kredytowego wraz z dokumentami, a w FPK zlecenie poręczenia.

 

Formularz zlecenia poręczenia dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Przy składaniu dokumentacji kredytowej można zaznaczyć chęć skorzystania z poręczenia FPK lub zaczekać na wyniki analizy wniosku kredytowego. Pracownik Instytucji Współpracującej może sam zaproponować skorzystanie z poręczenia jeśli stwierdzi, że firma spełnia kryteria niezbędne do uzyskania kredytu/pożyczki, natomiast posiada niewystarczające zabezpieczenie.

 

* dotyczy kredytów inwestycyjnych, przy kredytach w rachunku bieżącym maksymalna 200 000 zł.